Nieuws

Wat is dat toch met die rekenrente?

Met de rekenrente bepalen wij hoeveel geld we nu in kas moeten hebben om alle pensioenen uit te betalen. Nu en in de toekomst.

Waarom is de rekenrente belangrijk?

Wij ‘beloven’ u een pensioen. Het is geen keiharde belofte, maar we doen er alles aan om te zorgen dat u dat pensioen krijgt. Maar hoe weten we of er genoeg geld is om over 30, 40 of 50 jaar alle pensioenen nog te kunnen betalen? Daarvoor moeten we de pensioenuitkeringen die we in de toekomst moeten betalen, ‘verrekenen’ met de rekenrente.

Een rekenvoorbeeld met € 100

Stel, u wilt iemand over 10 jaar € 100 betalen. U kunt dan nu € 100 in een kluis leggen. Maar u kunt ook geld op een spaarrekening zetten. Dan krijgt u elk jaar (een beetje) rente van de bank. Daardoor hoeft u nu minder geld opzij te leggen. Hoe hoger de rente, hoe minder u nu op uw spaarrekening hoeft te zetten:

  • bij 1% rente is dat €90,53
  • bij 2% rente is dat €82,05

Zo werkt het min of meer ook voor ons fonds. De rente die we gebruiken voor deze berekening, is de rekenrente. Hoe lager de rekenrente, hoe meer geld we nu in kas moeten hebben.

Weinig risico…

We kunnen de rekenrente niet zelf kiezen. De Nederlandsche Bank (DNB) stelt die elke maand vast. Dat doet DNB op basis van de rente van heel zekere leningen op de financiële markten. De rekenrente is risicovrij. Dat wil zeggen dat die lening zo goed als zeker wordt afgelost. Dat past bij de ‘belofte’ om uw pensioen uit te keren. Zo is de kans groot dat we onze betalingsverplichtingen kunnen nakomen.

… maar erg laag

De rekenrente is in de laatste jaren gedaald en blijft ook nu erg laag in vergelijking met vroeger. Dat geldt trouwens voor alle rentes. Kijk maar naar de rente op uw spaarrekening en/of hypotheek. We moeten dus over steeds meer geld beschikken en dat moeten we steeds langer blijven doen.
Maar onze beleggingsopbrengsten kunnen dat niet bijhouden. Een lage rekenrente zorgt ervoor dat onze financiële positie verslechtert.

Waarom geen hogere rekenrente?

Dan hoeven we minder geld in kas te hebben en verbetert onze financiële positie. We hebben opeens geld over. Op papier, dan. Want door de rekenrente te verhogen komt er niet plots een zak geld bij. Als we nu extra geld uitgeven, blijft er minder over voor toekomstige generaties. Maar zoals gezegd, DNB bepaalt hoe hoog ‘onze’ rekenrente is. Daar hebben wij als pensioenfonds geen invloed op.

En straks?

In het nieuwe pensioenstelsel gebruiken we de rekenrente niet meer. Hierover leest u meer in dit nieuwsbericht.