Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De ontwikkeling verschilt van jaar tot jaar. Verhogen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. 

Uw pensioen is verhoogd 

met

De prijzen stegen met*

Over het jaar 2022 per 1 januari 2023

5,90%

9,98%

Over het jaar 2021 per 1 oktober 2022

2,57%

2,67%

Over het jaar 2020 per 1 januari 2021

0,00%

1,27%

Over het jaar 2019 per 1 januari 2020

0,00%

2,63%

Over het jaar 2018 per 1 januari 2019

0,00%

1,70%

*  De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. Zie hier voor de inflatiecijfers die het fonds hanteert.

Hier staat een overzicht van de afgelopen tien jaar.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen verhoogd met maximaal de prijsstijgingen.

Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.