Nieuws

Wel of niet maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)?

Met een kleine groep deelnemers heeft ons fonds van gedachten gewisseld over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Want Bpf Foodservice neemt MVB serieus. Pensioenfondsen moeten er straks verantwoording over afleggen. 

Wat krijg je als je een magazijnmedewerker en een vrachtwagenchauffeur samen met drie gepensioneerden (voormalig accountant, inkoper en vestigingsmanager) laat discussiëren over MVB? Dat levert een goed beeld op over wat mensen bij ons fonds belangrijk vinden. Dat nemen wij mee in de besluitvorming over ons toekomstig beleggingsbeleid.

Maar wat is MVB precies?

Ons fonds wil door te beleggen zoveel mogelijk rendement realiseren, tegen een aanvaardbaar risico, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij sluit ons fonds bepaalde bedrijven uit. Omdat ze betrokken zijn bij bijvoorbeeld omstreden wapens of kinderarbeid. MVB gaat verder dan dat. Het kan bijvoorbeeld betekenen wij meer investeren in ondernemingen die zelf verantwoord ondernemen. In de pensioenwereld wordt maatschappelijk verantwoord beleggen onderverdeeld in drie (internationale) categorieën:
1) E (Environment) – milieu en leefomgeving
Bijvoorbeeld het hergebruik van restmaterialen en het gebruik maken van nieuwe energie.
2) S (Social) – sociale (arbeids-) omstandigheden
Bijvoorbeeld gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke beloning voor geleverde arbeid.
3) G (Governance) – goed bestuur
Bijvoorbeeld gelijke beloning voor mannen en vrouwen en anti-corruptiebeleid.
Als een pensioenfonds maatschappelijk verantwoord belegt, dan houdt het in zijn keuzes dus rekening met ESG aspecten.

Wat waren de conclusies uit de bijeenkomst MVB?

Hierna enkele conclusies uit de discussiebijeenkomst over MVB. Dit is de mening van de deelnemers die hebben deelgenomen aan de discussiebijeenkomst:

Goed rendement is belangrijk
Als het gaat om beleggen, dan gaat het natuurlijk over rendement (= winst). Een fonds is er om een pensioen te regelen voor zijn deelnemers. Omdat het pensioen voor een groot deel betaald wordt uit beleggingsrendement, moet daar de focus op liggen. Daar is de groep het al snel roerend met elkaar over eens.

In een goede mix
De deelnemers mochten ook kiezen in wat voor soort producten een fonds moet beleggen. Daaruit bleek dat het maken van een mix erg belangrijk gevonden wordt. Een paar beleggingen met veel risico versus een paar beleggingen met weinig risico. Precies zoals het fonds dat nu ook doet.

Op een legale manier
Maar ook ethische kwesties spelen een rol. Als het gaat om investeringen in chemische wapens, is er unaniem een ‘nee’. Aan illegale zaken moet een fonds niet beginnen. Ook kinderarbeid is ‘not done’ of bedrijven die belasting ontduiken of steekpenningen betalen. Maar er zijn ook veel legale bedrijven, waar je ook vraagtekens bij kunt plaatsen als het gaat over MVB. Bijvoorbeeld vervuilende industrie. De groep heeft zorgen dat uitsluitingen leiden tot lagere rendementen.

MVB: kan ook win-win zijn
Een veelvoorkomend misverstand is dat MVB betekent dat er minder rendement komt. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Een bedrijf dat goed omgaat met het milieu kan op de lange termijn juist méér winst maken, omdat consumenten liever producten kopen van dit bedrijf in plaats van een concurrent die het niet zo nauw neemt met het milieu. Zo’n bedrijf loopt ook minder risico op aansprakelijk te worden gesteld. Dit was een eyeopener, omdat de groep vooraf meende dat ‘principes geld kosten’.

Verantwoordelijkheid fonds

Een pensioenfonds heeft een verantwoordelijkheid om goed om te gaan met het vermogen dat het beheert. Door de omvang kunnen pensioenfondsen in het algemeen een verschil maken in deze wereld. Dat hoeft niet ten koste te gaan van het rendement. Daar waar er sprake is van een slimme win-win-situatie, laat ons fonds het niet na om een maatschappelijk verantwoorde keuze te maken.

Meer informatie

Wilt u weten hoe ons fonds belegt? Meer hierover leest u op de pagina’s Beleggingen en Beleggingsbeleid. Binnenkort verschijnt meer informatie op deze website over MVB.