Actuele cijfers

Beleggingen

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en vastrentende waarden. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt. Het belegd vermogen steeg de afgelopen jaren.

Risico's spreiden

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en categorieën, zoals:

  • aandelen en
  • vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat de belegger een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen.

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. Het rendement kan in een bepaald jaar ook negatief zijn. 

In dit meerjarenoverzicht uit ons jaarverslag leest u meer over de beleggingsrendementen van de afgelopen jaren.

Meer informatie

Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt, onze financiële verplichtingen en de kosten van het pensioenbeheer, kunt u lezen in het jaarverslag op onze Documentenpagina.