Nieuws

Laat uw pensioen niet liggen!

Via uw werk bouwt u pensioen op of hebt u pensioen opgebouwd bij ons fonds. Gaat u met pensioen, dan keren wij het opgebouwde pensioen uit. Soms lukt dat niet, omdat wij niet (meer) de juiste contactgegevens van u hebben.

Ons fonds doet er alles aan om opgebouwde pensioenen uit te keren. Dat kan alleen als wij de juiste gegevens hebben. Er zijn verschillende oorzaken dat de gegevens niet (meer) actueel en juist zijn:

  • uw adres is niet juist, omdat u niet meer bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, of
  • u bent in of naar het buitenland verhuisd en hebt uw adres niet aan ons doorgegeven of
  • u reageert niet op de brief die u van ons ontvangt, een paar maanden voordat u met pensioen gaat.

Dat noemen we ‘vergeten pensioen’. Het pensioen staat klaar, maar we kunnen het niet uitbetalen.

Het gaat hierbij om:

Denkt u dat u recht hebt op pensioen van ons fonds?

Dat kunt u checken op

  • Mijn Pensioencijfers. Dat is de beveiligde omgeving op onze website met uw persoonlijke pensioeninformatie. U kunt hier ook zelf uw adres en e-mailadres wijzigen en/of invullen.
  • Of log in op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Als u twijfelt, kunt u ook contact opnemen met ons fonds.

Bent u nabestaande en vermoedt u dat uw partner recht had op pensioen van ons fonds?

Dan hebt u mogelijk nog recht op het ouderdomspensioen én op een partnerpensioen. Meldt u zo snel mogelijk bij ons fonds.

Wat kunt u doen?

Hebt u brieven van ons fonds gekregen en is het pensioen niet in één keer uitbetaald (afgekocht) of overgedragen aan een ander pensioenfonds? Neemt u dan contact op. Onze medewerkers kunnen in de administratie nagaan waar u recht op hebt. Wij helpen u graag.

Bron: Bestuur