De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen?

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 22 juni 2020 werden de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt. Op deze pagina leest u wat in grote lijnen de veranderingen zijn die we kunnen verwachten voor onze nieuwe oude dag.

Wat verandert er aan de AOW?

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Wanneer krijgt u AOW?
 3. Hoeveel AOW krijgt u?

Lees hier wat er verandert. 

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De nieuwe regels gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden

Dit zijn de belangrijkste punten.

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Ons fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • Pensioen wordt via belasting gestimuleerd. 
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Hoe gaat het verder?

De regering diende het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Begin 2023 gaat het wetsvoorstel voor behandeling naar de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten dit voorstel namelijk goedkeuren, zodat de wet kan worden veranderd. De regering wil de nieuwe pensioenregels op 1 juli 2023 invoeren.
Samen met onze sociale partners (vakbonden en werkgevers) bereiden we de aanpassing en overgang naar een nieuwe pensioenregeling voor.
Uiterlijk 1 januari 2027 moeten we daarmee klaar zijn. Ons bestuur en de sociale partners streven ernaar om op 1 januari 2026 over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling.

Voordat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn veel verschillende partijen bij betrokken: bestuur, sociale partners, Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan. De voorbereidingen naar het nieuwe pensioenstelsel gaan in goed overleg tussen deze partijen. Daarbij verliezen we gepensioneerden en de slapers zeker niet uit het oog. Verenigingen van gepensioneerden en van slapers mogen een oordeel geven over het overstapplan. Zo’n oordeel is niet bindend. Maar de sociale partners moeten hier wel rekening mee houden.

Zo zetten we ons gezamenlijk in om tot een goede pensioenregeling voor alle deelnemers van ons fonds te komen.

Bekijk ook deze tijdlijn: