Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

De verhoging

We hadden uw pensioen willen verhogen met
(gemiste toeslag)*

Over het jaar 2020 per 1 januari 2021: 0,0%

 

Over het jaar 2019 per 1 januari 2020: 0,0%

1,64%

Over het jaar 2018 per 1 januari 2019: 0,0%

1,47%

Over het jaar 2017 per 1 januari 2018: 0,0%

1,47%

Over het jaar 2016 per 1 januari 2017: 0,0%

0,00%

*) Dit is de gemiste verhoging op basis van het beleid van ons fonds. Uw pensioen is minder waard geworden, omdat de prijzen wel gestegen zijn. Hier staat een overzicht van de afgelopen tien jaar.

Wanneer krijg ik een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als wij er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw pensioen verhoogd met maximaal de algemene prijsstijgingen.

Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.