Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben wij eventueel een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren).

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Bent u tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2015 met pensioen gegaan? Dan is toen u met pensioen ging automatisch een deel van uw ouderdomspensioen ingeruild voor partnerpensioen. Dat partnerpensioen bedraagt 70% van het verlaagde ouderdomspensioen, tenzij u hiervan heeft afgezien.
Hebt u vóór 1 januari 2001 en/of na 1 januari 2015 partnerpensioen opgebouwd bij ons? Dan kan dat ook nog tot uitkering leiden.

Het recht op wezenpensioen is vervallen toen u met pensioen ging. Hebt u vóór 1 januari 2001 wezenpensioen opgebouwd bij ons? Dan kan dat wel nog tot uitkering leiden.

Uw partner en kinderen kunnen recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANWUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partnerpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt dit persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.