Hoeveel krijgt u?

Wat krijgt u?

U bent inmiddels met pensioen. Uw inkomen kan bestaan uit:

  • Prepensioen (tot uw 65ste)
  • AOW-pensioen Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (vanaf uw AOW-leeftijd)
  • Ouderdomspensioen (standaard vanaf uw 68ste). U kunt ervoor kiezen om uw ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan
  • Een uitbetaling van een bank of verzekeraar. Dit krijgt u als u zelf hebt bijgespaard voor extra pensioen

Wanneer krijgt u uitbetaald?

Als u met pensioen bent, ontvangt u inkomen van verschillende instanties. In de tabel ziet u van wie u wat, wanneer ontvangt.

Wat

Van wie Wanneer
AOW Overheid Rond de 22 ste van elke maand
Ouderdomspensioen Pensioenfonds Rond de 23 ste van elke maand
Prepensioen Pensioenfonds Rond de 23 ste van elke maand
ANW Overheid Rond de 22 ste van elke maand
Partnerpensioen Pensioenfonds Rond de 23 ste van elke maand
Wezenpensioen Pensioenfonds Rond de 23 ste van elke maand
Extra pensioen Bank of verzekeraar Afhankelijk van het product

Wanneer krijgt u vakantiegeld?

Als werknemer was u gewend elk jaar in mei vakantiegeld te krijgen. Ook nu u met pensioen bent, ontvangt u vakantiegeld.

  • Het vakantiegeld van uw AOW-pensioen ontvangt u in één keer in mei.
  • Het vakantiegeld van ons ontvangt u elke maand bij uw pensioen.