Nieuws

Uw pensioen gaat in 2022 niet omhoog

Elk jaar kijken we of we uw pensioen kunnen verhogen. Helaas zit een verhoging er per 1 januari 2022 niet in. Dat is vervelend, want de prijzen in Nederland stegen dit jaar wel. U kunt hierdoor dus minder kopen met uw pensioen. Het bestuur had daarom graag uw pensioen willen verhogen.

Ons fonds kwam er beter voor te staan

Gedurende 2021 kwam ons fonds er wel beter voor te staan. Dat zien we aan onze dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 99,8% in januari naar 108,7% in oktober. Die maand was het meetmoment waarop we een besluit nemen over verhoging van de pensioenen. Om de pensioenen te mogen verhogen had de beleidsdekkingsgraad op dat moment 110% of hoger moeten zijn.
 
Dat ons fonds er weer beter voor staat is wel goed nieuws. We hoeven dan ook geen maatregelen te nemen, zoals verlagen. Dat gebeurt alleen als een fonds er erg slecht voor staat. 
 

Meer informatie 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website: