Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De ontwikkeling in de afgelopen jaren

De ontwikkeling verschilt van jaar tot jaar. Verhogen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Wij verwachten dat de pensioenen de komende jaren niet worden verhoogd. Daar staat tegenover dat wij niet verwachten de pensioenen te moeten verlagen.

 

De verhoging

We hadden uw pensioen willen verhogen met
(gemiste toeslag)*

Over het jaar 2021 per 1 januari 2022: 0,0%

2,57%

Over het jaar 2020 per 1 januari 2021: 0,0%

0,99%

Over het jaar 2019 per 1 januari 2020: 0,0%

1,64%

Over het jaar 2018 per 1 januari 2019: 0,0%

1,47%

Over het jaar 2017 per 1 januari 2018: 0,0%

1,47%

*) Dit is de gemiste verhoging op basis van het beleid van ons fonds. Uw pensioen is minder waard geworden, omdat de prijzen wel gestegen zijn. Hier staat een overzicht van de afgelopen tien jaar.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen van de consumentenprijsindex.
 
Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie