Nieuws

‘Bedrag ineens’ weer uitgesteld

Medio 2022 werd de mogelijkheid om een deel van het pensioen in één keer op te nemen (‘bedrag ineens’) tot 1 juli 2023 uitgesteld. Onze verwachting was dat ook die datum niet zou worden gehaald. Daarom hebben we in eerste instantie even gewacht met het versturen van de zogenaamde pensioneringsbrieven; dat stond ook in ons eerdere nieuwsbericht

Nu blijkt dat ook de ingangsdatum van 1 juli 2023 inderdaad niet wordt gehaald. De nieuwe ingangsdatum van bedrag ineens is voorlopig 1 januari 2024.

Wat betekent dit voor u?

U kunt natuurlijk gewoon in 2023 met pensioen gaan. We gaan de pensioneringsbrieven weer versturen. U krijgt deze brief 6 maanden vóórdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als u de komende maanden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en nog geen brief hebt ontvangen, krijgt u de pensioneringsbrief binnenkort alsnog.

Met pensioen gaan kan dit jaar dus wel, maar u kunt voorlopig géén gebruik maken van de mogelijkheid om een deel van uw pensioen op te nemen. In ieder geval niet vóór 1 januari 2024.

Lees meer over uw keuzemogelijkheden.

Wat kunt u doen als u graag een bedrag ineens wilt opnemen?

Wilt u als u met pensioen gaat graag een deel van uw pensioen in één keer opnemen? Dan kunt u ervoor kiezen pas in 2024 met pensioen te gaan. Dan is een bedrag ineens opnemen waarschijnlijk wél een keuzemogelijkheid.

Zodra er nieuws is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons!

Hebt u een vraag?

Neem dan contact met ons op.