Nieuws

Tegelijk met pensioen? Plan vooruit!

Meer tijd voor elkaar en samen leuke dingen doen, zolang de gezondheid het toelaat. Dat is de reden waarom veel stellen van plan zijn om hun pensioen (AOW-pensioen van de overheid en pensioen van het fonds) tegelijk te laten ingaan.

Maar doordat de AOW-leeftijd omhoog gaat, wordt het financieel steeds moeilijker om samen met pensioen te gaan. Voor één op de vijf stellen is dit te duur. Dat heeft het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) onderzocht. Het NIDI ondervroeg meer dan 2000 werkende stellen van 60 jaar en ouder. Een paar ontwikkelingen spelen hierbij een rol:

1. Verschil tussen AOW-leeftijd en pensioendatum ons fonds

Vroeger gingen AOW-pensioen van de overheid en het pensioen via de werkgever tegelijk in: met 65 jaar. Dat is nu niet meer zo. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Het pensioen van ons fonds kan een deelnemer -  binnen de kaders van het reglement - op een zelfgekozen datum laten ingaan. Daardoor ontstaat er een puzzel voor de deelnemer over wanneer precies zijn pensioen in zal gaan.

2. Verschil AOW-leeftijd tussen partners

Voor de jongste partner ligt de AOW-leeftijd hoger dan voor de oudste partner. Dat komt door de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Deze kan na 2022 verder stijgen doordat de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe groter het verschil in AOW-leeftijd tussen beide partners, des te groter het gat dat zij moeten overbruggen.

Gat overbruggen is duur

Om het pensioen van tweeverdieners tegelijk te laten ingaan, is het dus nodig dat:

  • de oudste partner langer doorwerkt, of
  • de jongste partner eerder stopt met werken

Volgens de onderzoekers van het NIDI is langer doorwerken niet altijd mogelijk. Het arbeidscontract eindigt namelijk vaak automatisch op de AOW-leeftijd.

Dan blijft de optie van eerder stoppen voor de jongste partner over. Als een pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering lager. De verwachting is immers dat de werknemer er langer mee zal doen. Het pensioen wordt als het ware uitgesmeerd over een langere periode, waardoor de uitkering per maand lager wordt.  Bovendien stopt de werknemer eerder met werken en bouwt daardoor minder pensioen op. Verder moet hij of zij tot de AOW-leeftijd meer belasting en premies betalen. Voor veel stellen van 60 jaar en ouder wordt het dan te duur om het pensioen tegelijk te laten ingaan.

Tegelijk met pensioen? Begin op tijd 

Als u uw pensioen tegelijk wilt laten ingaan met uw partner is een tijdige planning belangrijk. De doelgroep van het NIDI-onderzoek, werknemers boven de 60 jaar, heeft weinig tijd over om zijn pensioen anders in te richten. Bent u jonger? Dan kunt u een paar zaken redelijk makkelijk nu al op een rij zetten om straks goed uit te komen. Hoe eerder u dat doet, des te beter. Dit gaat in een paar stappen:

  1. Ga na hoe groot het verschil is in pensioenleeftijd. Voor de AOW-leeftijd kunt u hiervoor terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank. U kunt uw AOW-leeftijd niet kiezen.
  2. De pensioenleeftijd van onze pensioenregeling kunt u, binnen de kader van het reglement, wel zelf bepalen. Meer hierover leest u bij Pensioen op Maat. Log in en reken met de Pensioenplanner uit wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.>> <<In de Pensioenschets kunt u kijken of uw pensioen voldoende is voor uw plannen. Hebt u hierover vragen? Neem contact op met onze helpdesk. Onze medewerkers helpen u graag.
  3. Hebt u ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds of verzekeraar bij uw vorige werkgever(s)? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale pensioen.

Nu hebt u een beter beeld van uw pensioen en kunt u nagaan of het lukt om tegelijk met pensioen te gaan. Wilt u meer pensioen? Dan kunt u mogelijk op eigen initiatief bijsparen voor pensioen bij een bank of verzekeraar. Ons pensioenfonds kan en mag u daarover niet adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur wel.