Wijziging pensioenreglement 2018

Uitleg en achtergronden

Uitleg en achtergronden

1. Pensioenleeftijd gaat naar 68 jaar

Wat betekent dit voor het pensioen dat u al hebt opgebouwd?

Het ouderdomspensioen dat u al hebt opgebouwd, heeft nu een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Dit ouderdomspensioen rekenen we om naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Daardoor gaat het ouderdomspensioen omhoog. In dat geval wordt uw ouderdomspensioen namelijk naar verwachting over een kortere periode uitgekeerd. De omrekening kost u geen geld en levert u geen geld op. 

Wat betekent dit voor pensioen dat u nog gaat opbouwen?

Het ouderdomspensioen dat u vanaf 2018 gaat opbouwen krijgt de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De stijging van de pensioenrichtleeftijd betekent voor dit deel van uw ouderdomspensioen een versobering. Om hetzelfde pensioen te ontvangen werkt u namelijk langer. 

2. U kunt uw pensioen in deeltijd laten ingaan

Ons fonds biedt nu ook de mogelijkheid tot deeltijdpensioen. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen voor een deel in te laten gaan, terwijl u nog werkt. Dan kunt u bijvoorbeeld vier dagen werken en één dag met pensioen. Als u dit overweegt, lees meer over het deeltijdpensioen. Overleg hierover met uw werkgever.

3. Pensioen van vóór 2006 gaat op in de nieuwe pensioenregeling

Hebt u pensioen opgebouwd bij ons fonds vóór 2006? Dit pensioen wordt opgenomen in de nieuwe pensioenregeling. Deze omzetting kost u geen geld en levert u geen geld op. Hierdoor kunt u wel beter zien hoeveel pensioen u in totaal bij ons fonds hebt. Niet alleen uw pensioenoverzicht, ook onze administratie wordt overzichtelijker. Dat scheelt kosten.
Let op: Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan gelden mogelijk andere regels. Als voor u andere regels blijven gelden, hebt u hierover kunnen lezen in de brief die u onlangs van ons fonds ontvangen hebt.

Hebt u vragen over uw pensioen?

Bel, mail of schrijf ons. Onze medewerkers helpen u graag.

4. Wat kunt u doen?

In de loop van 2018 worden de wijzigingen in onze administratie verwerkt. Kijk daarna hoeveel pensioen u hebt en of dat straks genoeg voor u is. Log hiervoor in op onze website www.bpffoodservice.nl. In de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers vindt u uw pensioencijfers. Hier vindt u ook de Pensioenplanner waarmee u de keuzemogelijkheden rondom uw pensioen kunt berekenen. Gaat u in 2018 met pensioen? Vraag dan een berekening bij ons op. Wij helpen u graag.
Daarnaast ontvangt u in de loop van 2018 uw Uniform Pensioenoverzicht. Hierin ziet u een overzicht van uw pensioen op 31 december 2017. In dit pensioenoverzicht zijn de gevolgen van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd dus nog niet verwerkt. Die gaan in per 1 januari 2018. In de loop van 2019 ontvangt u het pensioenoverzicht inclusief deze wijzigingen.