Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen naar uw pensioen toe? Dat kan (in overleg met uw werkgever). U kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Dat kan op zijn vroegst vijf jaar voor uw AOW-datum.

Hoe werkt deeltijdpensioen?

U gaat minder werken en daarnaast al gedeeltelijk pensioen ontvangen van ons fonds. Als u fulltime werkt, kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om voor vier dagen (80%) te blijven werken en één dag per week (20%) al met pensioen te gaan. Een deeltijdpensioen dat is ingegaan kan jaarlijks aangepast (alleen verhoogd) worden voordat het ouderdomspensioen volledig ingaat. Bijvoorbeeld als u voor uw volledige pensionering verder wilt afbouwen naar:

  • 3 dagen werken en 2 dagen met deeltijdpensioen
  • 2 dagen werken en 3 dagen met deeltijdpensioen
  • 1 dag werken en voor 4 dagen met deeltijdpensioen

Als uw pensioen (deels) is ingegaan, kunt u het besluit niet meer terugdraaien.

Gevolgen voor uw pensioen

Het AOW-pensioen van de overheid gaat op een ander moment in dan het ouderdomspensioen dat u van ons ontvangt. De datum waarop uw AOW van de overheid ingaat, vindt u op de website van de SVB. Onze pensioenregeling gaat uit van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Daarop is de hoogte van uw pensioen berekend dat u vanaf 2020 op uw Uniform Pensioenoverzicht en online in Mijn Pensioencijfers ziet.

Als u besluit om in deeltijd met pensioen te gaan, is uw pensioeninkomen lager dan op uw pensioenoverzicht staat. Dit heeft 3 oorzaken:

  • u bouwt minder pensioen op, omdat u in deeltijd (dus minder) werkt
  • u maakt naar verwachting langer gebruik van uw pensioen, omdat de uitkering voor een deel eerder begint en de algemene levensverwachting stijgt
  • u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid 

Combineren met andere keuzes

U kunt deeltijdpensioen combineren met eerder met pensioen of eerst meer pensioen en daarna minder. Een combinatie van deeltijdpensioen met het ouderdomspensioen verhogen tot u AOW krijgt, is ook mogelijk.

Wat moet u doen?

Overleg tijdig met uw werkgever over deeltijdpensioen, omdat uw dienstverband hierop aangepast moet worden. Als u afspraken hebt gemaakt over aanpassing van uw dienstverband kunt u het deeltijdpensioen aanvragen. Geef dit door aan ons fonds. Doe dit minimaal drie maanden voordat u uw pensioen in deeltijd wilt laten ingaan. Wilt u een eenmaal ingegaan deeltijdpensioen verhogen? Geeft dit ook drie maanden voordat u dit wilt laten ingaan door aan ons fonds.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen. De Pensioenplanner vindt u ook in Mijn Pensioencijfers. Hebt u hierover vragen? Neem contact met ons op.

Wat kunt u verder doen?

Zes maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u automatisch een brief met daarin een berekening van uw pensioen. Daarbij zit ook een formulier waarop u uw keuzes kunt doorgeven. Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?