Soorten pensioen

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw kinderen als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot en met de laatste dag van de maand waarin zij 18 jaar worden. In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld zolang uw kind de meeste tijd studeert of bezig is met een beroepsopleiding.

Bent u uit dienst getreden? Dan is uw recht op wezenpensioen vervallen.
Hebt u vóór 1 januari 2001 wezenpensioen opgebouwd bij ons? Dan kan dat wel nog tot uitkering leiden.

Andere soorten pensioen

Voor u voor uw (ex-) partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Prepensioen Bijzonder partnerpensioen  
Verevend ouderdomspensioen Verevend ouderdomspensioen