Afspraken

Uitvoeringsreglement

Wij voeren de pensioenregeling uit voor ondernemingen in de sector Groothandel in Levensmiddelen. In het uitvoeringsreglement staat hoe wij dat doen. Denk daarbij aan:

  • financiering pensioenregelingen
  • informatieverstrekking door de werkgever
  • vrijstelling van de verplichting om deel te nemen aan onze pensioenregeling
  • voorwaarden voor verhoging van de pensioenen

Meer informatie vindt u in het uitvoeringsreglement.

Vrijwillig aansluiten

Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij ons? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten. Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan een van de volgende eisen voldoen:

  • De loonontwikkeling van uw werknemers gaat gelijk op met de loonontwikkeling binnen onze sector en uw onderneming neemt deel aan het sociale fonds binnen onze bedrijfstak.
  • Uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij ons.
  • Direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij ons.

Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij ons? Stuur ons dan schriftelijk een verzoek. Het is belangrijk dat u in dit verzoek aangeeft aan welke van bovenstaande eis of eisen u voldoet.