Afspraken

Uitvoeringsreglement

Wij voeren de pensioenregeling uit voor ondernemingen in de sector Groothandel in Levensmiddelen. In het uitvoeringsreglement staat hoe wij dat doen voor de sector. Denk daarbij aan:

  • financiering pensioenregelingen
  • informatieverstrekking door de werkgever
  • vrijstelling van de verplichting om deel te nemen aan onze pensioenregeling
  • voorwaarden voor verhoging ('indexatie') van de pensioenen

Meer informatie vindt u in het uitvoeringsreglement.

Vrijwillig aansluiten

Bent u niet verplicht om aan te sluiten bij ons? U kunt zich dan vrijwillig aansluiten. Dat kan zeker interessant zijn voor uw onderneming, vooral op het gebied van kosten. Maar ook bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat is een complex proces, waarvoor ons fonds de juiste kennis in huis heeft.

Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u wel aan een van de volgende eisen voldoen:

  • De loonontwikkeling van uw werknemers gaat gelijk op met de loonontwikkeling binnen onze sector en uw onderneming neemt deel aan het sociale fonds binnen onze bedrijfstak.
  • Uw onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij ons.
  • Direct voorafgaand aan de vrijwillige aansluiting was uw onderneming een periode verplicht aangesloten bij ons.

Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij ons? Stuur ons dan schriftelijk een verzoek. Het is belangrijk dat u in dit verzoek aangeeft aan welke van bovenstaande eis of eisen u voldoet.