Uw werknemers informeren

Wat doen wij?

Uw werknemers krijgen standaard de volgende informatie van ons:

Brief met korte samenvatting pensioenregeling

voor elke nieuwe werknemer.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

jaarlijks vóór 1 oktober voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden

Pensioenkrant

minimaal 1 keer per jaar voor werknemers en gepensioneerden.

Digitale nieuwsbrief

2 keer per jaar voor werknemers met een geregistreerd e-mailadres in de pensioenadministratie van ons fonds.

Deze website

voor werkgevers, werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.

Pensioenplanner

Een rekentool waarin deelnemers kunnen berekenen welke invloed bepaalde keuzes hebben op de hoogte van hun pensioen. Voor de Pensioenplanner moeten deelnemers op deze website inloggen.

Pensioenschets

In de Pensioenschets kunnen deelnemers snel en eenvoudig hun toekomstige huishoudboekje samenstellen aan de hand van hun eigen wensen. Voor de Pensioenschets moeten deelnemers op deze website inloggen.