U hebt bij ons een pensioen geregeld voor uw werknemers. Als werkgever bent u het eerste aanspreekpunt voor hen als zij vragen hebben over pensioen. Op deze website vindt u informatie over de pensioenregeling, wat u aan het fonds moet doorgeven en hoe u uw werknemers kunt informeren.

Wat is er geregeld?

De sociale partners (werkgevers en vakbonden) bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Ons fonds voert de pensioenregeling uit en legt de afspraken vast in een pensioenreglement. Ons huidige pensioenreglement is op 1 januari 2018 in werking getreden. Zijn de nieuwe basisgegevens bekend, of zijn er wijzigingen in de cao of in wet- en regelgeving, dan passen we het pensioenreglement aan. Het pensioenreglement wijzigt in elk geval een keer per jaar bij de vaststelling van de basisgegevens.

Download hier het actuele Pensioenreglement.

Met ingang van 1 januari 2018 is de huidige pensioenregeling in werking getreden. Minimaal eens per jaar wordt het pensioenreglement geactualiseerd op basis van de vastgestelde basisgegevens, eventuele wijzigingen in de cao en wet- en regelgeving.

Wat moet u doen?

  1. Meld uw werknemers op tijd aan bij ons via Mijn Pensioenadministratie
  2. Zorg voor tijdige betaling van de pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel)
  3. Geef wijzigingen tijdig door
  4. Zorg dat de gegevens juist zijn (zie ook de pagina Wat kunt u doen?)

Wat kunt u nog meer doen?

Bpf Foodservice wil uw werknemers snel en actueel digitaal kunnen informeren over hun pensioen. Daarvoor hebben wij een e-mailadres nodig van uw werknemer(s). U helpt ons om digitaal communiceren mogelijk te maken door:

Werknemers

Nieuwe werknemers

  • te informeren over onze digitale communicatie
  • het persoonlijke e-mailadres van uw nieuwe werknemer bij de aanmelding in Mijn Pensioenadministratie in te vullen.

Zo kunnen wij uw werknemers persoonlijke pensioeninformatie digitaal sturen. Zij blijven op de hoogte van hun persoonlijke pensioencijfers en komen straks niet voor verrassingen te staan. 

Meer weten over digitaal communiceren? Lees verder.

Handige informatie

  1. Vertel uw nieuwe werknemer tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek over de pensioenregeling. Gebruik bijvoorbeeld hiervoor de handige checklist.
  2. Wilt u meer weten over pensioen? Wij organiseren een maal per jaar een gratis pensioencursus voor werkgevers die zijn aangesloten bij ons fonds. U kunt zich hier aanmelden.
  3. Is er behoefte voor een deelnemersbijeenkomst? Informeer dan naar de mogelijkheden.