Uw administratie

Wijzigingen

Mijn Pensioenadministratie

U kunt uitsluitend gegevens en wijzigingen verzenden via Mijn Pensioenadministratie. U ontvangt een digitaal bericht als er documenten voor u klaar staan of als we u willen wijzen op een actie. Dat betekent dat u een e-mail ontvangt, maar ook via ‘Taken’ en 'Berichten' in de omgeving zelf. Ook uw premienota ontvangt u vanaf nu uitsluitend digitaal.

Het ‘oude’ werkgeversportaal www.azlonline.eu blijft enige tijd beschikbaar om overzichten en facturen te raadplegen. U kunt hier niet langer gegevens wijzigen of verzenden. De factuurhistorie over de laatste 3 jaar vindt u overigens ook in de nieuwe omgeving.

Overstap naar Mijn Pensioenadministratie: inloggen met eHerkenning

In de nieuwe omgeving logt u in met eHerkenning. Meer informatie over het aanvragen van of inloggen met eHerkenning leest u op onze speciale informatiepagina.

Onze medewerkers helpen u graag bij de stappen die u moet zetten in de overstap naar Mijn Pensioenadministratie. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen doorgeven

Tijdig melden nieuwe werknemers

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. U moet ervoor zorgen dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren. Het is belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aanmeldt.

Nieuwe werknemers ontvangen dan een brief van ons met daarbij een korte samenvatting van de pensioenregeling.

Belangrijke gegevens

Vóór 1 januari moet u de salarisgegevens van uw werknemers (uitbetaalde uren) van het vorige kalenderjaar doorgeven.
Vóór 1 april moet u de salarisgegevens per 1 januari van dit kalenderjaar doorgeven.
In april ontvangt u een overzicht van de verschuldigde premie (gespecificeerd per werknemer) over het vorige kalenderjaar.

Veranderingen in uw werknemersbestand geeft u binnen 1 maand aan ons door. Dit kan door in te loggen op de werkgeversportal.