Uw administratie

Wijzigingen

Mijn Pensioenadministratie

U kunt alleen nog via Mijn Pensioenadministratie gegevens en wijzigingen verzenden aan ons doorgeven. U ontvangt een digitaal bericht als er documenten voor u klaar staan of als we u willen wijzen op een actie. Dat betekent dat u een e-mail ontvangt, maar ook via ‘Taken’ en 'Berichten' in de omgeving zelf. Ook uw premienota ontvangt u vanaf nu uitsluitend digitaal.

In Mijn Pensioenadministratie vindt u trouwens ook factuurhistorie over de laatste drie jaar. 

Overstap naar Mijn Pensioenadministratie: inloggen met eHerkenning

In de betrouwbare en veilige omgeving logt u in met eHerkenning. Meer informatie over het aanvragen van of inloggen met eHerkenning leest u op onze speciale informatiepagina.

Onze medewerkers helpen u graag bij de stappen die u moet zetten in de overstap naar Mijn Pensioenadministratie. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen doorgeven in Mijn Pensioenadministratie

Tijdig melden nieuwe werknemers

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. Zorgt u ervoor dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren? Dat doet u door nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aan te melden.

Nieuwe werknemers ontvangen dan een brief van ons met daarbij een korte samenvatting van de pensioenregeling.

Belangrijk: wanneer geeft u welke informatie aan ons door?

In ons Jaaroverzicht en stappenplan ziet u in een oogopslag op welke momenten u actie moet ondernemen, maar ook wanneer u iets van ons kunt