Uw administratie

Wijzigingen

Tijdig melden nieuwe werknemers

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. U moet ervoor zorgen dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren. Het is belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aanmeldt.

Nieuwe werknemers ontvangen dan een brief van ons met daarbij een korte samenvatting van de pensioenregeling.

Belangrijke gegevens

Vóór 1 januari moet u de salarisgegevens van uw werknemers (uitbetaalde uren) van het vorige kalenderjaar doorgeven.
Vóór 1 april moet u de salarisgegevens per 1 januari van dit kalenderjaar doorgeven.
In april ontvangt u een overzicht van de verschuldigde premie (gespecificeerd per werknemer) over het vorige kalenderjaar.

Veranderingen in uw werknemersbestand geeft u binnen 1 maand aan ons door. Dit kan door in te loggen op de werkgeversportal: www.azlonline.eu.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Bekijk de brochure Jaaroverzicht & Stappenplan. Deze brochure is ook in de werkgeversportal beschikbaar.