Samen met uw werkgever betaalt u elk jaar een bepaald bedrag voor uw pensioen. Dit bedrag noemen we ook wel de pensioenpremie. Uw werkgever houdt de premie in op uw salaris en draagt de totale premie af aan ons. Op uw loonspecificatie ziet u hoeveel u aan pensioenpremie betaalt.

U bouwt pensioen op over uw jaarsalaris minus de franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt.. De pensioenpremies voor onze pensioenregeling is per 1 januari 2023 als volgt vastgesteld:

  • Werkgever: 17,93% van de pensioengrondslagUw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel bouwt u pensioen op.. Over dit deel bouwt u pensioen op.
  • Werknemer: 8,97% van de pensioengrondslag

Totaal is de pensioenpremie 26,9% van de pensioengrondslag.
De franchise wordt jaarlijks vastgesteld en is per 1 januari 2023: € 16.322,-.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld en de basisgegevens van 2023. 

In het document Basisgegevens afgelopen jaren op de documentenpagina vindt u de hoogte van de premiebedragen in de afgelopen jaren.