Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kunt u alleen aanpassen wanneer u met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan een lager of zelfs geen partnerpensioen als u iets overkomt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt. U ontvangt dit 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. U kunt het ook online regelen. Log in op Mijn Pensioencijfers en geef u keuze online aan ons door. 

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Verder kunt u eenvoudig checken of uw pensioen straks voldoende is om al uw plannen uit te voeren? Log in bij Mijn Pensioencijfers en klik in het linker menu op de button: Pensioenschets. In de Pensioenschets kunt  u snel en eenvoudig uw toekomstige huishoudboekje samenstellen aan de hand van uw eigen wensen.

Wat kunt u nog meer kiezen?