Pensioen op maat

Later met pensioen

Hebt u veel plezier in uw werk en wilt u langer doorgaan? U kunt ervoor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u dan moet stoppen met werken. U kunt uw pensioen tot 5 jaar uitstellen na het bereiken van de AOW-leeftijd. 

Gevolgen voor uw pensioen

Bij uitstel van het pensioen vindt er geen verdere pensioenopbouw meer plaats. Wel wordt het ouderdomspensioen hoger, omdat het over een kortere periode wordt uitgekeerd.

Wat moet u doen?

U ontvangt een brief waarin de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen staat vermeld, met daarbij een keuzeformulier. Hierop kunt u aangeven of u uw ouderdomspensioen wilt uitstellen. U kunt het ook online regelen. 
Log in op Mijn Pensioencijfers en geef u keuze online aan ons door.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

U kunt eenvoudig checken of uw pensioen straks voldoende is om al uw plannen uit te voeren? Log in bij Mijn Pensioencijfers en klik in het linker menu op de button: Pensioenschets. In de Pensioenschets kunt u snel en eenvoudig uw toekomstige huishoudboekje samenstellen aan de hand van uw eigen wensen.

Verder is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u verder kiezen?