Verandert uw situatie?

Andere baan

Gaat u buiten de bedrijfstak werken of begint u voor uzelf? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elk jaar is er voor u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat gebeurt met uw pensioen?

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1. Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens

Als u een nieuwe baan vindt, dragen wij het ouderdomspensioen dat u bij ons hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over naar u nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

2. Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Lees hier wat u kunt doen.

Pensioenregelingen vergelijken

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen.Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

De financiële positie van uw nieuwe pensioenfonds en van ons moet goed zijn. Daarmee bedoelen we dat de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger moet zijn. Anders is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. U kunt uw aanvraag wel al indienen. Hij wordt dan in behandeling genomen zodra de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is.

Wat kunt u verder doen?

Als u uw eigen bedrijf start, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.

U kunt pensioen blijven opbouwen bij ons. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kunt u aftrekken van de belasting.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier.