Verandert uw situatie?

Andere baan

Gaat u buiten de bedrijfstak werken of begint u voor uzelf? Dan stopt uw pensioenopbouw bij ons.

Wat is er geregeld?

U houdt recht op het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Elk jaar is er voor u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat gebeurt met uw pensioen?

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1. Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens

Als u een nieuwe baan vindt, dragen wij het ouderdomspensioen dat u bij ons hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, automatisch over naar u nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

2. Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens

U moet zelf kiezen of u het pensioen meeneemt of niet. Lees hier wat u kunt doen.

Pensioenregelingen vergelijken

Wij kunnen niet voor u bepalen of het verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. 

De financiële positie van uw nieuwe pensioenfonds en van ons moet goed zijn. Daarmee bedoelen we dat de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger moet zijn. Anders is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. U kunt uw aanvraag wel al indienen. Hij wordt dan in behandeling genomen zodra de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is.

Wat kunt u verder doen?

Als u uw eigen bedrijf start, regelt u vanaf nu zelf uw pensioen. U kunt het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.

U kunt pensioen blijven opbouwen bij ons. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kunt u aftrekken van de belasting.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier.