Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, regelen wij een inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot op de laatste dag van de maand dat zij 18 jaar worden. Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen.  Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar. Bijvoorbeeld zolang uw kind de meeste tijd studeert of bezig is met een beroepsopleiding. 

Kinderen die tot hun 27ste recht hebben op wezenpensioen, krijgen dit uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin zij 27 jaar worden. Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan is er geen wezenpensioen meer geregeld.

Hoeveel krijgen uw kinderen?

Wezenpensioen is een percentage van uw ouderdomspensioen. Wat bij ons is geregeld, staat in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan. Daarbij staat ook het pensioen voor uw eventuele nabestaanden.

Wat moet u doen?

U hoeft uw kinderen en stiefkinderen niet aan te melden bij ons. Mocht het nodig zijn, dan vragen wij die gegevens op bij de gemeente.

Wat kunt u verder regelen?

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

Gaat u minder werken, omdat u bijvoorbeeld meer vrije tijd wil? Dan heeft dat mogelijk invloed op uw pensioen.