Soorten pensioen

Wezenpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw kinderen als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Dit noemen we ook wel wezenpensioen. Uw kinderen ontvangen dit pensioen tot en met de laatste dag van de maand waarin zij 18 jaar worden. In sommige gevallen kan uw kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als uw kind:

  • naar school gaat
  • studiefinanciering krijgt

Kinderen die tot hun 27ste recht hebben op wezenpensioen, krijgen dit uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin zij 27 jaar worden. 

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-) partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Voorwaardelijk ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen  
Prepensioen    
Verevend ouderdomspensioen Verevend ouderdomspensioen