Onze organisatie

Controle

Certificerend actuaris

De waarmerkend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons fonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.
De waarmerkend actuaris van ons fonds is een medewerker van Triple A - Risk Finance Certification B.V. 

Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van ons fonds is een medewerker van KPMG Accountants N.V. in Utrecht.

Compliance officer

De compliance officer controleert of ons fonds zich aan de wet houdt. Ook checkt hij of het fonds de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé.
De compliance officer van ons fonds is een medewerker van GBA Accountants & Adviseurs in Den Haag.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: