Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Aansluitingscommissie

De aansluitingscommissie zorgt ervoor dat alle ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van ons fonds benaderd worden om zich aan te sluiten bij ons pensioenfonds. Dit gebeurt in samenwerking met AZL.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

Foto

Naam

Functie

 undefined Dhr. M.E. Krah voorzitter
 undefined Dhr. J. Griffioen lid
 undefined N.J. Passchier lid

2. Beleggingscommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en vastrentende waarden. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken. De beleggingscommissie wordt ondersteund door een beleggingsadviseur.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit een aantal bestuurders:

Foto 

Naam

Namens

 undefined Dhr. B.P. Heineman (toehoorder) werkgevers
  Vacature werknemers
 undefined

Dhr. B. Kok

(voorzitter)

pensioengerechtigden

Het beleggingsadvies van ons pensioenfonds is uitbesteed aan een beleggingsadviseur van Sprenkels en Verschuren in Amsterdam.

3. Communicatiecommissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering. De communicatiecommissie wordt bijgestaan door een communicatieadviseur.

Samenstelling

De communicatiecommissie bestaat uit 2 bestuurders:

Foto

Naam

Functie

 undefined Dhr. N.J. Passchier voorzitter
(oneven jaren)
 undefined Dhr. G.W. Wegh voorzitter
(even jaren)

Het communicatieadvies van ons pensioenfonds is uitbesteed aan AZL.

4. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.
Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van Willis Towers Watson B.V. 

5. Commissies uitbesteding en risicomanagement

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal bestuurders:

Foto

Naam

 undefined Dhr. B.P. Heineman (voorzitter)
 undefined Dhr. J. Griffioen
 undefined Dhr. B. Kok

6. Dagelijks bestuur

Samenstelling

Foto

Naam

 undefined

Dhr. J. Griffioen (werkgeversvoorzitter)

undefined Dhr. N.J. Passchier (werknemersvoorzitter)

7. Pensioencommissie

De pensioencommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur en cao-partijen. Het bestuur benoemt de pensioencommissie wanneer dit nodig is en formuleert de opdracht. De commissie vergadert bij de aanloop naar grotere wijzigen in de pensioenregeling, maar minimaal twee maal per jaar. De pensioencommissie heeft tot taak:

  • de afstemming tussen het fonds en cao-partijen soepel te laten verlopen om daarmee een beheerste transitie naar een (nieuwe) pensioenregeling te waarborgen; en
  • Cao- partijen te informeren over de nieuwste stand van zaken binnen het fonds.

Samenstelling

De commissie bestaat uit 2 leden:

Foto

Naam

 undefined

Dhr. M.E. Krah
namens bestuur (werkgevers)

 undefined Dhr. N.J. Passchier
namens bestuur (werknemers)


Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

Bestuursoverzicht.jpg