Beleggingsbeleid

Hoe beleggen we?

Hoe beleggen we?

Beleggen is niet zonder risico. Ons fonds kan daarom niet zomaar kiezen voor de belegging met het hoogste verwachte rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar.. Rendementen zijn namelijk onzeker en kunnen ook tegenvallen. In het algemeen kunnen we zeggen: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico.

Ons fonds denkt aan de gepensioneerden van nu en van straks. Dus kijken we naar nu, maar ook naar de verre toekomst. Alleen maar risicovol beleggen brengt de pensioenen van morgen in gevaar. En met alleen maar zekere en veilige beleggingen halen we te weinig rendement. Met een mix van beleggingen spreiden we de risico’s. Om tot deze mix te komen, gebruikt ons fonds een uitgebreid en zorgvuldig opgezet stappenplan.

Zo komen we tot een mix van beleggingen met een zo hoog mogelijk rendement, maar tegen een acceptabel risico. Dit stappenplan ziet er zo uit:

 

 

Beleggingsbeleid

Het stappenplan helpt ons fonds bijvoorbeeld om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden.

Ons doel staat voorop: een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen. Dit vertalen we in een ambitie (wat willen we bereiken) en een risicohouding (wat willen we niet meemaken). We willen opgebouwde pensioenen uit kunnen betalen en (als er voldoende geld is) jaarlijks de pensioenen verhogen. Daarvoor hebben we extra rendement nodig. Want om de dekkingsgraad te verbeteren, moeten we buffers opbouwen. Daarna kunnen we de pensioenen verhogen.

Ook heeft ons fonds beleggingsbeginselen (investment beliefs) opgesteld. Dit zijn de dingen waarin ons fonds gelooft. Bijvoorbeeld dat ons fonds gelooft dat extra risico moet leiden tot voldoende extra rendement.

Er kan worden belegd in van alles en nog wat. We onderzoeken altijd de kenmerken van verschillende beleggingen en of deze bij ons fonds passen. In de ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds. onderzoeken we wat de beleggingen doen als het beter of minder goed gaat met de economie. Kunnen we onze ambities waarmaken en hoe groot is het risico dat de resultaten tegenvallen?

Dit alles werken we uit en leggen we vast in een meerjaren strategisch beleggingsbeleid.

Ons fonds heeft de mix aan beleggingen ingedeeld in matching en return. Met de matchingportefeuille probeert ons fonds zo goed mogelijk de verplichtingen te volgen. Met de returnportefeuille probeert ons fonds extra rendement te halen.

Het beleggingsrisico van de matching portefeuille is laag. Maar het rendement van de matchingportefeuille is ook laag. In de matching portefeuille zitten Nederlandse en Duitse staatsobligaties, euro bedrijfsobligaties en Nederlandse hypotheken.

Met returnbeleggingen wil ons fonds zorgen dat de financiële positie verbetert. Zo kan er uitzicht komen op verhogingen van de pensioenen in de toekomst. Ook in deze portefeuille worden risico’s gespreid. Er wordt belegd in wereldwijde aandelen en staatsobligaties, en Nederlands vastgoed.

De beleggingsmix wordt elke drie jaar geëvalueerd.