Beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

Op de pagina’s Beleggingen en Beleggingsbeleid leest u hoe ons fonds belegt. We volgen daarbij de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen en sluiten bepaalde bedrijven uit, omdat ze betrokken zijn bij bijvoorbeeld omstreden wapens of kinderarbeid.

Maatschappelijk verantwoord beleggen gaat verder dan dat.

ESG

In de pensioenwereld wordt maatschappelijk verantwoord beleggen onderverdeeld in drie (internationale) categorieën:

 • E (Environment) – milieu en leefomgeving
 • S (Social) – sociale (arbeids-) omstandigheden
 • G (Governance) – goed bestuur

Hieronder vallen verschillende aspecten. Als een pensioenfonds maatschappelijk verantwoord belegt, dan houdt het rekening met (een selectie van) deze aspecten:

Environment

 • Zorg dragen dat de leefomgeving niet vervuilt
 • Aandacht voor CO2-uitstoot
 • Gebruik maken van hernieuwbare energie
 • Niet uitputten van grondstoffen
 • Verantwoord gebruik van water
 • Ecologisch verantwoord produceren
 • Hergebruik van restmaterialen
 • Verantwoord transport

Social

 • Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf
 • Eerlijke beloning voor geleverde arbeid
 • Werkplekken voor arbeidsgehandicapten
 • Toegang tot gezondheidszorg
 • Normaal personeelsverloop
 • Geen verslavende producten
 • Geen wapens produceren

Governance

 • Diversiteit van het management
 • Gelijke beloning voor mannen en vrouwen
 • Belasting transparantie
 • Anti-corruptiebeleid
 • Beleid gericht op deze ESG-aspecten

Global Compact

Verder zijn er internationaal diverse initiatieven rondom MVB. Zoals de Global Compact. Dat is een initiatief van de Verenigde Naties op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven bundelen er hun krachten om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is. Deelnemende bedrijven en organisaties worden uitgenodigd zich te houden aan de tien Universele Principes van de Verenigde Naties, met name op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Bedrijven en organisaties worden gevraagd die Principes toe te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering en managementsystemen en periodiek verslag over de voortgang uit te brengen aan UN Global Compact.

Nieuwe Europese regels

Ook komen er nieuwe Europese regels waardoor pensioenfondsen verplicht worden om te beleggen volgens de ESG-principes.

Ons MVB-beleid is in ontwikkeling

Bpf Foodservice wil graag duurzaam zijn. Daaraan proberen we met ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij te dragen. Volgens nieuwe Europese wetgeving moeten pensioenfondsen aan strengere eisen voldoen om de pensioenregeling ‘groen’ te mogen noemen. Ons fonds heeft zichzelf daarom langs die nieuwe meetlat gelegd. Daaruit bleek dat ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen nog niet helemaal in lijn is met die nieuwe vereisten. Daarvoor zouden we duurzaamheid nog meer een rol moeten geven in onze besluitvorming. We moeten kunnen aantonen hoe duurzaam we zijn en wat dat betekent voor onze beleggingen. Ook houden wij met onze beleggingen geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Ons MVB-beleid is in ontwikkeling. We kunnen nog niet aantonen dat onze beleggingen op elk moment aan de bovengenoemde duurzaamheidscriteria voldoen. Bovendien vinden wij dat er op dit moment nog onvoldoende zicht is op de verplichtingen die een duurzame kwalificatie met zich meebrengen. Daarom kiezen wij ervoor om, ondanks onze inspanningen op het gebied van duurzaam beleggen, onze beleggingen nu niet te kwalificeren als ‘groen’, maar als ‘grijs’ product.