Beleggingsbeleid

We laten ons adviseren (uitvoering en controle)

Uitvoering

Het bestuur stelt het beleggingsbeleid vast. De balansmanagementcommissie doet voorstellen, voert de besluiten van het bestuur uit, en kiest en controleert de uitvoerders. Ons fonds belegt namelijk niet zelf. De reden hiervoor is dat andere partijen dit beter, efficiënter en goedkoper kunnen dan het pensioenfonds. Hierbij maakt ons fonds gebruik van de volgende partijen:

  • Robeco voor staatsobligaties europa, bedrijfsobligaties en renteswaps
  • SAREF voor Nederlandse hypotheken
  • SSGA voor aandelen wereldwijd
  • Altera voor Nederlands vastgoed
  • LGIM voor staatsobligaties wereldwijd

Zij weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen. Ons fonds kiest bewust voor meerdere partijen. Zo spreiden we de risico’s. Maar ook omdat elke partij weer zijn eigen specialisatie heeft.

Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of zij zich aan de afspraken houden. De partijen rapporteren elke maand en elk kwartaal over de prestaties. Elk jaar wordt gekeken of en hoe het beter kan.

Controle

Ons fonds heeft CACEIS (Amsterdam) aangesteld als onafhankelijk controleur van de beleggingen. Zij kijken onder andere of de waarde van de beleggingen klopt, maar ook welke beleggingen ons fonds allemaal heeft.

Daarnaast kijken zij ook of de vermogensbeheerders zich aan de afgesproken regels houden. Bijvoorbeeld of het behaalde rendement in lijn ligt met de verwachting (bijvoorbeeld door het te vergelijken met een index, zoals de AEX).