Opbouwpercentage

Laag 2

opbouw.png

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchiseHet bedrag dat van uw salaris wordt afgetrokken bij de berekening van uw pensioen, omdat u later ook AOW ontvangt.. Over het bruto loon min de franchise bouwt u jaarlijks 1,29% aan ouderdomspensioen op.

  Stel: u verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 14.802,00. U bouwt in dat jaar 1,29% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 15.198,00. Dat is € 196,05 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van uw pensioen.