Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Laag 2

samenwonen_trouwen.png

Uw partner ontvangt ook een pensioen als u komt te overlijden. Dit heet partnerpensioen. Hiervoor maakt het niet uit of u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Kijk op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wat er voor uw partner geregeld is. Vindt u dat het partnerpensioen niet hoog genoeg is, dan kunt u zelf iets extra’s regelen, bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten.

Het huwelijk of geregistreerd partnerschap met uw partner ontvangen wij automatisch van de Basisregistratie Personen (BRP) zo lang u in Nederland woonachtig bent. U hoeft uw partner in dit geval niet aan te melden bij het pensioenfonds.

Samenwonen

Woont u ongehuwd samen, dan heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u hem of haar aanmelden bij ons pensioenfonds. Stuur ons daarvoor een kopie van uw notarieel samenlevingscontract. Woont u al vijf jaar of langer samen, dan is dat ook voldoende. U kunt dan een uittreksel van de gemeente sturen waaruit dit blijkt.

Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers  en controleer of uw partner bij ons is aangemeld. Hier ziet u ook hoeveel pensioen er voor uw partner is geregeld bij ons pensioenfonds.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.