Arbeidsongeschiktheidspensioen

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Uw pensioenregeling heeft geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA. Wij regelen geen aanvulling op deze wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA).

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement op de documentenpagina.