Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png 

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u voor dat deel recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Let op: Bpf Foodservice rekent met een fictief arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit is afhankelijk van de hoogte van het ongemaximeerde WIA-dagloon en de inkomsten uit arbeid of restverdiencapaciteit.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid vindt u op deze website en in het pensioenreglement op de documentenpagina.