Welke risico’s zijn er?

Laag 2

uitkeringszekerheid_risico.png

U hebt een lange periode van uw leven met pensioen te maken. In uw eerste baan begint u wellicht pensioen op te bouwen; uiteindelijk ontvangt u een laatste pensioenbetaling. Daar kan wel 80 jaar tussen zitten. In die tijd verandert de wereld. En zijn er allerlei risico's waardoor uw pensioen lager kan uitvallen dan u verwacht. De risico's leiden mogelijk tot een tekort.

Er zijn verschillende soorten risico's:

  1. Verandering in de levensverwachting.
    De levensverwachting stijgt snel. Nederlanders leven gemiddeld steeds langer. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, betalen we hun pensioen langer uit. Iedereen ontvangt zijn pensioen immers zolang hij leeft. Hiervoor is dan meer geld nodig dan waar we eerst op rekenden.
  2. Een hoge of lage rente.
    Ook de rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders schatten steeds in hoeveel geld nodig is om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld zij in kas moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. Vergelijk het met een bankrekening. Als u een bepaald bedrag op de bank hebt staan met een lage rente, houdt u er op lange termijn minder aan over dan wanneer u een hoge rente ontvangt.
  3. De waarde van de beleggingen.
    De beleggingsresultaten kunnen mee- of tegenvallen. Daarom zorgen wij ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op de ene belegging kan een verlies op de andere belegging goed maken. Een pensioenfonds of verzekeraar kan beleggingsrisico's ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico's waarmee wij rekening moeten houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor hebben wij beleid opgesteld in ons risicomanagement.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het jaarverslag op de documentenpagina.